Contact

INFORMATIE

Met vragen kunt u mij mailen info@homeopathiegreeven.nl
of bellen 06-15255975 (020-6826032)

Telefonisch spreekuur ma, wo, do en vrij van 9.00—9.30u, dit is voor korte vragen en het maken van afspraken. U kunt ook buiten deze tijden bellen, als ik in consult ben spreekt u een boodschap in met uw telefoonnummer en bij voorkeur met een tijd waarop ik u kan terugbellen, ik bel u binnen 24 uur terug.

HOOFDLOCATIE

Ondernemers Centrum Muiderpoort

Domselaerstraat 10 1093 MA Amsterdam

maandag, woensdag, donderdag

NOORD STRAALT

tt Vasumweg 24A 1033 SC Amsterdam

elke dinsdag van 9-13:30u

BEREIKBAARHEID LOCATIES

Beide locaties zijn goed te bereiken per fiets en met het openbaar vervoer. Ook is er ruime parkeermogelijkheid. Op beide locaties is er betaald parkeren, Noord Straalt 1,60 euro/uur, OCM 6 euro/uur, aan de andere kant van het Muiderpoortstation is het 4,50 euro/uur.

Noord Straalt bus 35 en 36 (halte Atatürk/Klaprozenweg) of 391 en 394 (halte Klaprozenweg.
OCM, halte Wijtenbachstraat. Bus 37, 41. Tram 19, 3, 1. Alle treinen die stoppen bij Muiderpoortstation (100m lopen)

POSTADRES:

voor onder andere correspondentie en ook voor het terugbrengen van lege flesjes.
Vrolikstraat 138-1
1092 TN Amsterdam

GEGEVENS PRAKTIJK

NVKH 04-0726

Logo RBCZ

RBCZ: 170142R

KvK: 34351904
AGB-code praktijk: 900253
AGB-code therapeut: 9023469
Bankrek: NL95ASNB0709128428

BIJ AFWEZIGHEID
Corine Groenewegen 06-48468232

TEVREDENHEID
uiteraard staat tevredenheid over de behandeling in mijn praktijk hoog in het vaandel, mocht u desondanks een klacht hebben dan kunt u die altijd bespreken met mij, we komen er vast samen uit. Mocht dat niet lukken dan kunt u een klacht indienen. Meer informatie kunt u vinden: klachtafhandeling NVKH.pdf https://www.nvkh.nl/klachtenformulier-nvkh/

PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals volgens de wet op de behandelovereenkomst is vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw relatienummer
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

er ligt een folder in de wachtkamer maar u kunt ook online informatie inwinnen.